Grondwerk

Grondwerk

Grondwerk of grondverzet is de algemene benaming voor alle werkzaamheden waarbij zand of aarde wordt verplaatst, wordt aangevoerd of wordt afgevoerd. Dit kan variëren van het graven van een geul voor het leggen van kabels, leidingen of buizen tot het aanleggen van dijken. Binnen de wegenbouw komt grondverzet veelal neer op het ontgraven en aanleggen van een aardebaan voor de fundering van het weglichaam. Ook is het mogelijk dat er veel grondverzet nodig is voor de aanleg van taluds en kunstwerken of het aanbrengen van een voorbelasting.

Cultuurtechnisch grondwerk omvat de grondbewerkingen die nodig zijn ten behoeve van de aanleg van beplanting, gazon e.d.

Voor alle werkzaamheden op het gebied van (cultuurtechnisch) grondwerk dus van een (kleine) particuliere
klus in een tuin tot en met grote projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben hiervoor diverse mini- en midigravers, mobiele graafmachines en knijper/containervrachtwagens beschikbaar.

Al ons materieel beschikt over diverse hulpstukken zoals; sloopsorteergrijper, prikhamer, palletvorken,
hydraulisch trilblok, knijperbak, hydraulische boor en vacuümapparatuur.
Aannemingsbedrijf GWW Fa. Bosch
Aannemingsbedrijf GWW Bosch - Kweldam 8a - 5321 ND HEDEL - T 073 690 70 77 - algemeen@bosch-hedel.nl